Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

Datum Vergadering
1 november 2017

Raadsvergadering

Burgerzaal
19.00 - 23.00
Agenda
8 november 2017

Aankoop Crailo Gesprek I

Emplacement
19.30 - 21.30
Agenda
8 november 2017

Preventie en Handhavingsplan Alcohol jeugd 2017-2020 (509886) Gesprek II

Luistergang
19.30 - 20.30
Agenda
8 november 2017

Rekenkameronderzoek Privacy in het Sociaal Domein (535395) Gesprek III

Luistergang
20.30 - 21.30
Agenda
8 november 2017

Programma MVO Thema-uur I

Luistergang
21.30 - 22.30
Agenda
8 november 2017

Verordening Vermakelijkhedenretributie (337239) Gesprek IV

Emplacement
21.30 - 22.30
Agenda
8 november 2017

Raadsvergadering

Burgerzaal
22.30 - 23.00
Agenda
15 november 2017

Kadernota Verkeer voor het centrum van Bussum (512361) Gesprek I

Gemeentehuis Gooise Meren te Bussum - Van Eedenzaal
20.00 - 23.00
Agenda
15 november 2017

Economische Visie (311549) Gesprek II

Gemeentehuis Gooise Meren te Bussum - Comeniuszaal
20.00 - 21.30
Agenda
15 november 2017

Grondvervuiling De Krijgsman Thema-uur I

Gemeentehuis Gooise Meren te Bussum - Comeniuszaal
21.30 - 23.00
Agenda

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2017

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad