Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

19 juni 2019

Politieke Avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
20:00 - 21:00 uur
Publieksruimte, Presentatie I

Ziekenhuis Ter Gooi - Ontwikkeling zorg in regio/Plannen en strategie Ter Gooi

Van Eedenzaal, Het Gesprek I

Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b (Vervolg)

21:00 - 22:00 uur
Comeniuszaal, Het Gesprek III

Uitgangspunten voor visie mobiliteit (incl. parkeren)

Van Eedenzaal, Het Gesprek II

Beschikbaar stellen krediet Bruggen Oud Blaricumerweg

22:00 - 23:00 uur
Comeniuszaal, Het Gesprek V

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan Zwarteweg 6-8 Naarden

Van Eedenzaal, Het Gesprek IV

Regionale Samenwerkingsagenda

Download alle vergaderdocumenten
26 juni 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
15:00 - 23:00
Agenda
3 juli 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2019

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad