Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

Datum Vergadering
24 januari 2018

Raadsvergadering

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda
31 januari 2018

Spoorwegovergang Zwarteweg/Comeniuslaan - Aanpassingen spoor en dichtligtijden - Thema-uur I

Gemeentehuis Gooise Meren - Comeniuszaal
20.00 - 21.00
Agenda
31 januari 2018

Geluidsproblematiek A1 - Naarderbos - Presentatie

Gemeentehuis Gooise Meren - Van Eedenzaal
20.00 - 21.00
Agenda
31 januari 2018

Aanvullend Erfpachtbeleid (505802) - Gesprek I

Gemeentehuis Gooise Meren - Van Eedenzaal
21.00 - 22.00
Agenda
31 januari 2018

Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme (621019) Algemene subsidieverordening gemeente Gooise Meren 2018 (621171) - Gesprek II

Gemeentehuis Gooise Meren - Comeniuszaal
21.00 - 22.00
Agenda
31 januari 2018

Strategisch accommodatiebeleidsplan (639134) - Gesprek III

Gemeentehuis Gooise Meren - Van Eedenzaal
22.00 - 23.00
Agenda
7 februari 2018

Visie Buitenruimte Gooise Meren (629893) Gesprek IA+B

Gemeentehuis Gooise Meren - Van Eedenzaal/PC Hooftzaal
20.00 - 23.00
Agenda
14 februari 2018

Raadsvergadering

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
20.00 - 23.00
Agenda volgt
28 februari 2018

Politieke Avond

Gemeentehuis Gooise Meren - Van Eedenzaal / Comeniuszaal
20.00 - 23.00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2018

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad