Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

Datum Vergadering
18 oktober 2018

Extra raadsvergadering

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadzaal
20.00 - 22.00
Agenda
31 oktober 2018

Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag 2018-2

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
13:00 - 18:00
Agenda
31 oktober 2018

Raadsvergadering

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
-
Agenda
7 november 2018

Spoorzone en Stationsgebied - Thema-uur I

Gemeentehuis Gooise Meren - Van Eedenzaal
19:30 - 20:30
Agenda
7 november 2018

Beleidsplan Hulp bij schulden 2019-2022 (973880) - Gesprek I

Gemeentehuis Gooise Meren - Comeniuszaal
19:30 - 20:30
Agenda
7 november 2018

Nota Reserves en Voorzieningen (990681) - Gesprek II

Gemeentehuis Gooise Meren - Van Eedenzaal
20:30 - 21:30
Agenda
7 november 2018

Woningbouwcorporaties Gooise Meren (Presentatie I)

Gemeentehuis Gooise Meren - Publieksruimte 1e verdieping
20:30 - 21:30
Agenda
7 november 2018

Besluitvormende raadsvergadering programmabegroting en voortgangsverslag

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
21:30 - 23:00
Agenda

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2018

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad