Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

8 mei 2019

Politieke Avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
20:00 - 21:00 uur
Comeniuszaal, Het Gesprek I

Bestemmingsplan Stedelijk Gebied Albert Grootlaan 18a-b

Van Eedenzaal, Presentatie I

De bibliotheek Bussum als third place

21:00 - 22:00 uur
Comeniuszaal, Het Gesprek III

Invoering regeling Kinder- en Jeugdbudget en wijziging regeling Doe-budget

Van Eedenzaal, Het Gesprek II

Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GV

22:00 - 23:00 uur
Comeniuszaal, Het Gesprek V

Financiele Verordening gemeente Gooise Meren

Van Eedenzaal, Het Gesprek IV

Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten'

Download alle vergaderdocumenten
22 mei 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt
29 mei 2019

Politieke Avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt
12 juni 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2019

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad