Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderingen

25 november 2020

Politieke Avond

Online
19:30 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
19:30 - 20:30 uur
Digitale sessie A, Thema-uur I

Biografie Gooise Meren (erfgoed)

Digitale sessie B, Het Gesprek I

Voorbereidingskrediet planontwikkeling Hocras-terrein

20:45 - 21:45 uur
Digitale sessie A, Het Gesprek II

Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatforms

Digitale sessie B, Het Gesprek III

Zienswijze lening Aquathermieproject Muiderberg

22:00 - 23:00 uur
Digitale sessie A, Het Gesprek IV

Begrotingswijziging december 2020 - Begrotingswijziging inrichtingskosten multifunctioneel centrum Keverdijk Naarden

Digitale sessie B, Het Gesprek V

Zienswijze Koersdocument Omgevingsvisie

Download alle vergaderdocumenten
2 december 2020

Politieke Avond

Online
19:30 - 23:00
Agenda
9 december 2020

Raadsvergadering

Online
20:00 - 23:00
Agenda volgt
16 december 2020

Raadsvergadering

Online
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2020

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad