Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Raadsvergadering 18 december 2017

Stadhuis Naarden - Burgerzaal
20.00 - 23.00 uur

Tijd Onderwerp Besluitvorming
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Indiening van de Motie Vermakelijkhedenretributie is afhankelijk van de antwoorden op bijgevoegde vragen voor het Vragenhalfuur. De raad dient tevens nog in te stemmen met de behandeling van de vragen van het Vragenhalfuur.

Bijgevoegde documenten

a.

Installatie raadslid 50Plus

2.

2. Meningsvormend

a.

a. Aankoop Crailo (535858)

b.

b. Bestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150 Bussum (494932)

c.

c. Motie - Ouderenbeleid en Seniorenraad

Bijgevoegde documenten

3.

3. Besluitvormend zonder debat

a.

a. Aankoop Crailo (535858)

b.

b. Bestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150 Bussum (494932)

c.

c. Motie - Ouderenbeleid en Seniorenraad

4.

4. Vaststellen notulen en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

Ter behandeling in handen van college stellen

 

619328 Parkeerproblematiek in de Vesting

5.

5. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten