Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergaderingen meekijken en terugkijken

Kijk live mee met een raadsvergadering of bekijk een voorgaande vergadering.

Agenda Raadsvergadering 18 december 2017

Stadhuis Naarden - Burgerzaal
20.00 - 23.00 uur

Tijd Onderwerp Besluitvorming
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Indiening van de Motie Vermakelijkhedenretributie is afhankelijk van de antwoorden op bijgevoegde vragen voor het Vragenhalfuur. De raad dient tevens nog in te stemmen met de behandeling van de vragen van het Vragenhalfuur.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

a.

Installatie raadslid 50Plus

2.

2. Meningsvormend

a.

a. Aankoop Crailo (535858)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Bestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150 Bussum (494932)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Motie - Ouderenbeleid en Seniorenraad

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Besluitvormend zonder debat

a.

a. Aankoop Crailo (535858)

b.

b. Bestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150 Bussum (494932)

c.

c. Motie - Ouderenbeleid en Seniorenraad

4.

4. Vaststellen notulen en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

Ter behandeling in handen van college stellen

 

619328 Parkeerproblematiek in de Vesting

5.

5. Sluiting