Gemeente Gooise Meren Bestuur

Agenda Raadsvergadering 18 december 2017

Stadhuis Naarden - Burgerzaal
20.00 - 23.00 uur

Tijd Onderwerp Besluitvorming
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

Installatie raadslid 50Plus

2.

2. Meningsvormend

a.

a. Aankoop Crailo (535858)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Bestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150 Bussum (494932)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Motie - Ouderenbeleid en Seniorenraad

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Besluitvormend zonder debat

a.

a. Aankoop Crailo (535858)

b.

b. Bestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150 Bussum (494932)

c.

c. Motie - Ouderenbeleid en Seniorenraad

4.

4. Vaststellen notulen en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

Ter behandeling in handen van college stellen

 

619328 Parkeerproblematiek in de Vesting

5.

5. Sluiting