Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Raadsvergadering 20 september 2017

Stadhuis Naarden - Burgerzaal
20.00 - 22.00 uur

Tijd Onderwerp
1.

Opening en vaststellen agenda

a.

Be√ędiging van twee raadsleden

I.v.m. afscheid en ziekteverlof

b.

Moties Vreemd aan de orde

Bijgevoegde documenten

2.

Vragenhalfuur

a.

Overzicht vragen 20 september 2017

Bijgevoegde documenten

b.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

Vragen die na afloop van de vergadering schriftelijk zullen worden beantwoord

Niet van toepassing.

3.

Meningsvormende raad

a.

Samenwerking Weesp-Gooise Meren als wenkend perspectief (512968)

b.

Beweeg- en sportvisie 2017-2021 (328996)

4.

Besluitvormende raad zonder debat

a.

Vaststellen Nota van uitgangspunten vernieuwen subsidiesystematiek Gooise Meren (360660)

b.

Vaststellen Beweeg - en sportvisie 2017-2021 (328996) **

** Besluitvorming over dit punt is afhankelijk van uitkomst meningsvormende raad.

c.

Geven van een Verklaring van geen bedenkingen Brediusweg 77 (338687)

d.

Perspectief Nota 2018 - Motie Verlaging OZB 2018 V1.4 (9.2a)

Tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2017 staakten de stemmen (15 voor, 15 tegen).

Bijgevoegde documenten

e.

Voteren voorbereidingskrediet Herinrichting stationsgebied en wegvakken nabij overwegen (264425)

f.

Samenwerking Weesp-Gooise Meren als wenkend perspectief (512968) **

** Besluitvorming over dit punt is afhankelijk van uitkomst meningsvormende raad.

5.

Vaststellen notulen en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen:

 

497143 Definitieve begrotingswijziging 2017 en definitieve begroting 2018 OFGV

512693 Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Tomingroep

513437 Ledenbrief bevestiging contributiewijziging VNG 2018

516650 Brief gemeente Etten-Leur over inkomen voorzitter RvB - BNG

518992 Brief gemeenten GS Arhi-procedure

 

Ter behandeling in handen van college stellen:

 

446281 Zienswijze I ontwerp bestemmingsplan Huizerweg

497447 Zienswijze II ontwerp bestemmingsplan Huizerweg

435160 Aankoop Crailo

496316 Overlast Oud Valkeveen

500204 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oudere Dorp - Huizerweg 4a-6-8

502396 Bezwaarschrift (tijdelijke) omgevingsvergunning Vaartweg 26

503828 Verzoek maatregelen te hard rijden in Paulus Potterlaan (Naarden)

253843 Financiele positie 2017 (Provincie NH)

516620 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan rotonde Churchillstraat - Rijksweg Naarden

517844 Brief inzake rioolheffing van corporaties Gooise Meren

 

Bijgevoegde documenten

6.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten