Gemeente Gooise Meren Bestuur

Agenda Technische vragen markt over voortgangsverslag 2017-2 en programmabegroting 2018-2021 17 oktober 2017

Emplacement
18.30 - 19.30 uur

Tijd Onderwerp Besluitvorming
1.

Technische vragenmarkt