Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergaderingen meekijken en terugkijken

Kijk live mee met een raadsvergadering of bekijk een voorgaande vergadering.

Agenda Afscheidsraad 28 maart 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
20.00 - 23.00 uur

Tijd Onderwerp Besluitvorming
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Vaststellen notulen 7 maart 2018, vaststellen niet openbare notulen van de besloten raadsvergadering van 22 november 2017 en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen:

741677 Beantwoording brief B&W Laren arhi-procedure

180327 Proces verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad

 

Ter behandeling in handen college stellen:

 

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Verslag onderzoek geloofsbrieven nieuw gekozen raadsleden

4.

4. Afsluiting raadsperiode 2016-2018 en afscheid raadsleden

5.

5. Sluiting