Gemeente Gooise Meren Bestuur

Agenda Raadsvergadering 24 januari 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
20:00 - 23:00 uur

Tijd Onderwerp Besluitvorming
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

a.

1b. Benoeming waarnemend voorzitter van de raad

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

2. Vragenhalfuur

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren (526139)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Integraal huisvestingsplan onderwijs (564260)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Ambitiedocument implementatie Omgevingswet (518725)

De vernieuwde versie van het Ambitiedocument Implementatie Omgevingswet wordt volgende week (rond 17/1/2018) toegevoegd.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren (526139)

b.

b. Integraal huisvestingsplan onderwijs (564260)

c.

c. Ambitiedocument implementatie Omgevingswet (518725)

6.

6. Besluitvormend - hamerstukken

a.

a. Vaststellen Normenkader 2017 voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2017 (561116)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Vaststellen zienswijze 1e begroting Veiligheidsregio 2017 (339917)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

7.

7. Vaststellen notulen en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

636713 Provincie Noord Holland Financieel Toezichtregime 2018

 

 

 

 

 

 

 

Ter behandeling in handen van college stellen

 

628835 Ontwerp 1e begrotingswijziging 2018 VRGV

628616 Wmo-vervoer in het Gooi

628289 Parkeren

637918 Nieuwjaarswens voor 2018: stop chemtrails/ luchtvervuiling!

624788 BDO accountantscontrole

521937 BDO Audit & Assurance

664575 Bezwaarschrift strook betaald parkeren

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

8.

8. Sluiting