Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergaderingen meekijken en terugkijken

Kijk live mee met een raadsvergadering of bekijk een voorgaande vergadering.

Agenda Besloten raadsvergadering - actuele ontwikkelingen 16 mei 2018

Gemeentehuis Gooise Meren
21:00 - 22:00 uur

Tijd Onderwerp Besluitvorming
1.

1. Opening en sluiting deuren voor besloten vergadering

2.

2. Stemming over voortzetting vergaderen in beslotenheid

3.

3. Vaststelling agenda

4.

4. Actuele ontwikkelingen

5.

5. Besluiten tot geheimhouding over hetgeen is besproken en eventueel overlegde stukken

6.

6. Sluiting