Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren' 20 maart 2019

Comeniuszaal
22:00 - 23:00 uur

Tijd Onderwerp
1.

Bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren' - (1258100) Gesprek IV

Parkeernormen zijn bedoeld om te zorgen dat bij nieuwe (bouw)projecten voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Door parkeernormen vast te leggen weten projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers waar zij aan toe zijn en wordt voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen leiden tot parkeertekorten of -overlast in bestaande centrum- en woongebieden. De parkeernormen vormen de basis om bij nieuwe of gewijzigde situaties te toetsen of de parkeersituatie (nog) voldoet of dat er extra parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden.

 

Om bouwplannen te kunnen toetsen aan parkeernormen moeten zowel parkeernormen als een paraplubestemmingsplan worden vastgesteld. Ten behoeve van dit paraplubestemmingsplan heeft het college ‘beleidsarme’ parkeernormen vastgesteld, vanwege het ontbreken van een parkeervisie, waarbij de parkeer kencijfers van het CROW gevolgd zijn. Deze parkeer kencijfers zijn landelijk erkend en worden breed toegepast door gemeenten. Het vaststellen van parkeernormen is een bevoegdheid van het college. Het vaststellen van een (paraplu)bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Om die reden wordt de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het (paraplu)bestemmingsplan.

Download alle vergaderdocumenten