Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Extra raadsvergadering 18 oktober 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadzaal
- uur

Tijd Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Interpellatie Proces heroverweging besluit spoorwegovergang Comeniuslaan - Zwarteweg

De voorzitter van de raad (burgemeester) heeft in overleg met de fractievoorzitters besloten om een extra raadsvergadering uit te schrijven op 18 oktober 2018. Tijdens deze extra raadsvergadering staat deze interpellatie geagendeerd. Het gehele verzoek kunt u lezen in de bijlage.

Bijgevoegde documenten

3.

3. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten