Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Raadsvergadering 30 mei 2018

Gemeentehuis Gooise Meren
- uur

Tijd Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Bespreken coalitieakkoord

a.

a. Motie Kinderpardon

Bijgevoegde documenten

b.

b. Motie OV vraaggericht en op maat

Bijgevoegde documenten

c.

c. Motie Verruiming Geluidsmetingen A1

Bijgevoegde documenten

d.

d. Motie Noem het beestje bij de naam

Bijgevoegde documenten

e.

e. Motie Democratie komt tot leven in GM

Bijgevoegde documenten

f.

f. Motie Pilot inloophuis

Bijgevoegde documenten

3.

3. Benoemen en beëdiging wethouders

4.

4. Benoemen en beëdiging raadsleden

Onder voorbehoud van de benoeming en beëdiging van de wethouders worden de volgende raadsleden benoemd en beëdigd:

 

- Mark Marshall (VVD)

- Sawan Bruins (D66)

- Barbro van der Ham (Hart voor BNM)

- Petra Vonk (GroenLinks)

5.

5. Diverse benoemingen

6.

6. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten