Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Raadsvergadering 10 oktober 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
- uur

Tijd Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Moties Vreemd aan de Orde:

a.

a. Verzoek tot interpellatie

De voorzitter van de raad (burgemeester) heeft in overleg met de fractievoorzitters besloten om een extra raadsvergadering uit te schrijven op 18 oktober 2018. Tijdens deze extra raadsvergadering staat deze interpellatie geagendeerd als deze vandaag wordt toegestaan door de raad. Het gehele verzoek kunt u lezen in de bijlage.

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Meningsvormend

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Vaststellen brief inhoudende beslissing op wob-verzoek over invoering en afschaffing vermakelijkhedenretributie.

Bijgevoegde documenten

b.

b. Geen zienswijze in te dienen m.b.t. het innemen van een achtervangpositie t.b.v. een door Het Gooi en Omstreken aan te trekken lening (981047)

Bijgevoegde documenten

c.

c. Vaststellen van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het herontwikkelen van de locatie Stadskantoor Naarden, Raadhuisstraat 2 te Naarden (973323)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en notulen raad 19 september 2018 en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

983994 Reactie op Zienswijzen Jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek

 

Ter behandeling in handen college stellen

 

993344 Weg over de heide

994450 Verzoek om reactie mail Bachlaan - Componistenkwartier

 

 

Bijgevoegde documenten

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten