Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Raadsvergadering 26 juni 2019

Raadszaal
15:00 - 23:00 uur

Tijd Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt van 17:45 tot 20:00 uur geschorst.

2.

2. Meningsvormend

a.

a. Jaarstukken 2018

b.

b. Voortgangsverslag 2019-1

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Perspectiefnota 2020

Bijgevoegde documenten

3.

3. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten