Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Raadsvergadering 4 juli 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
- uur

Tijd Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Be√ędigen raadslid Mw. Vonk (GroenLinks)

Benoemen steunfractielid Dhr. Rijpstra (VVD)

 

Motie Vreemd aan de Orde:

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

a.

a. Overzicht vragen 4 juli 2018

Bijgevoegde documenten

b.

b. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Rekenkamerrapport Grip op samenwerking (853074)

b.

b. Uitvoeringskrediet Ontsluitingsweg A1 - De Krijgsman/Bredius (incl. bruggen Muidertrekvaart) (752649) #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Overnemen aanbevelingen Rekenkamerrapport Grip op samenwerking (853074)

b.

b. Verlenen uitvoeringskrediet Ontsluitingsweg A1 - De Krijgsman/Bredius (incl. bruggen Muidertrekvaart (752649) #

c.

c. Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingen van het Goois Natuurreservaat (802055) #

d.

d. Vaststellen Jaarstukken 2017 (800754) en Voortgangsverslag I (786858) #

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Vaststellen verordening radenadviescommissie GEM Crailo BV en benoeming leden (864414) #

7.

7. Benoemen leden werkgeverscommissie

8.

8. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen:

 

901147 Herstel Oostelijke Vestingwallen

897676 Provincie Noord-Holland - Financiele positie 2018

897697 Provincie Noord-Holland - Inzet provincie NH bij aanpak van ondermijning en versterking van de weerbaarheid

 

Ter behandeling in handen college stellen:

 

905460 Erfgoedvereniging Heemschut - Behandeling bestemmingsplan Huizerweg 6-8

905453 Tips voor een bewuster insectenbeheer

905447 Aanbeveling meer groen voor insecten

906879 Tips voor bewuster insectenbeheer

906881 Tips voor bewuster insectenbeheer

907367 Tips voor bewuster insectenbeheer

907375 Tips voor bewuster insectenbeheer

907376 Tips voor bewuster insectenbeheer

911633 Tips voor bewuster insectenbeheer

916598 Klacht inzake parkeerbeleid en onderhoud groen

916534 Tips voor bewuster insectenbeheer

917844 Tips voor bewuster insectenbeheer

917830 Tips voor bewuster insectenbeheer

919373 Tips voor bewuster insectenbeheer

904954 Continentie Stichting NL

 

Besluitenlijst:

Bijgevoegde documenten

9.

9. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten