Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Stedenbouwkundige opzet Bredius 20 maart 2019

Comeniuszaal
19:30 - 21:00 uur

Tijd Onderwerp
1.

Stedenbouwkundige opzet Bredius - Gesprek I

De stedenbouwkundige opzet is het resultaat van meerdere bijeenkomsten en gesprekken met belanghebbenden zoals inwoners, sportclubs, woningcorporaties, de naastgelegen ontwikkeling, de regio, de stadsraad Muiden en de Commissie

Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E). De stedenbouwkundige opzet vormt de basis voor de herziening van het bestemmingsplan. Deze stedenbouwkundige opzet maakt de volgende ontwikkeling mogelijk: een aantrekkelijke locatie voor de ontwikkeling van sportvoorzieningen (4,5 veld en een sporthal) en de invulling van de behoefte aan 50 sociale woningen, 15 middeldure huurwoningen en 25 grondgebonden koopwoningen.

Download alle vergaderdocumenten