Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 20 maart 2019

Van Eedenzaal
22:00 - 23:00 uur

Tijd Onderwerp
1.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 (1110104) - Gesprek III

Voor het verwijderen van afvalwater, hemelwater (neerslag) en overtollig grondwater uit de woonomgeving, zijn voorzieningen nodig. De aanleg en het beheer van deze voorzieningen is een gemeentelijke taak. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan gemeentelijke rioleringszorg en hoe deze wordt bekostigd. Hoe dit wordt bekostigd is berekend in een kostendekkingsplan. Omdat klimaatscenario’s wateroverlast voorspellen, wordt er in dit vGRP, vanuit het kader van het deltaprogramma klimaatadaptatie, extra aandacht besteed aan klimaatbestendige (klimaatrobuuste) inrichting van de openbare ruimte. Het college spreekt zich in dit voorstel uit voor de variant ‘Klimaatrobuuste inrichting en duurzame financiering’. De raad wordt gevraagd om hiermee akkoord te gaan en kan nog een andere variant kiezen.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

Download alle vergaderdocumenten