Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Zienswijze Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Regio G&V 29 mei 2019

Van Eedenzaal
22:00 - 23:00 uur

Tijd Onderwerp
1.

Zienswijze Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Regio G&V

Op 11 juli 2019 zullen de programmabegroting 2020 – 2023 en de jaarstukken 2018 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Regio. Deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting en de jaarrekening 2018 in te dien. Uiteindelijk besluit het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek en betrekken zij bij hun besluit de ingebrachte zienswijzen van de verschillende gemeenteraden.

Download alle vergaderdocumenten