Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderdata

19 juni 2019

Politieke Avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
20:00 - 21:00 uur
Publieksruimte, Presentatie I

Ziekenhuis Ter Gooi - Ontwikkeling zorg in regio/Plannen en strategie Ter Gooi

Van Eedenzaal, Het Gesprek I

Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b (Vervolg)

21:00 - 22:00 uur
Comeniuszaal, Het Gesprek III

Uitgangspunten voor visie mobiliteit (incl. parkeren)

Van Eedenzaal, Het Gesprek II

Beschikbaar stellen krediet Bruggen Oud Blaricumerweg

22:00 - 23:00 uur
Comeniuszaal, Het Gesprek V

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan Zwarteweg 6-8 Naarden

Van Eedenzaal, Het Gesprek IV

Regionale Samenwerkingsagenda

26 juni 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
15:00 - 23:00
Agenda
3 juli 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Archief

2019

Datum Vergadering Documenten
12 juni 2019 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
5 juni 2019 Politieke Avond Beeld en geluid
29 mei 2019 Politieke Avond
Energietransitie (Regionale Energiestrategie) Beeld en geluid
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b Beeld en geluid
Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van Bussum Beeld en geluid
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties Beeld en geluid
Evaluatie parkeren Beeld en geluid
Zienswijze Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Regio G&V Beeld en geluid
22 mei 2019 Besloten raadsvergadering
22 mei 2019 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
8 mei 2019 Politieke Avond
De bibliotheek Bussum als third place
Invoering regeling Kinder- en Jeugdbudget en wijziging regeling Doe-budget Beeld en geluid
Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GV Notulen Beeld en geluid
Financiele Verordening gemeente Gooise Meren Beeld en geluid
Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten' Notulen Beeld en geluid
17 april 2019 Besloten raadsvergadering
17 april 2019 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
10 april 2019 Politieke Avond
Visie Muiden Zuidwest Notulen Beeld en geluid
Welstandsnota Gooise Meren 2019 Notulen Beeld en geluid
Grondbeleid en compensatieregeling Beeld en geluid
3 april 2019 Besloten raadsvergadering
3 april 2019 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
20 maart 2019 Politieke Avond
Stedenbouwkundige opzet Bredius Notulen Beeld en geluid
Zonnegeluidswal Naarderbos Beeld en geluid
Uitvoeringskrediet Naarden buiten de Vesting - Verwerving Energiestraat 1, Naarden Notulen Beeld en geluid
Gebiedsvisie Centrum + Centrumplan Beeld en geluid
Bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren' Notulen Beeld en geluid
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 Notulen Beeld en geluid
27 februari 2019 Politieke Avond
Beheerplannen Kapitaalgoederen - Uitwerking Visie Buitenruimte Beeld en geluid
Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren Beeld en geluid
13 februari 2019 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
30 januari 2019 GAD Regio G&V Uitvoeringsprogramma huishoudelijk afval - Thema-uur I Beeld en geluid
30 januari 2019 Zienswijze Concessie openbaar vervoer 2021 (1146787) - Gesprek II Notulen Beeld en geluid
30 januari 2019 Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (1163530) - Gesprek I Notulen Beeld en geluid
23 januari 2019 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
9 januari 2019 Algemene plaatselijke verordening Gooise Meren Notulen Beeld en geluid
9 januari 2019 Projectplan bestemmingsplan "Oud Valkeveen" Notulen Beeld en geluid
9 januari 2019 Zienswijze huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek Notulen Beeld en geluid
9 januari 2019 Bestemmingsplan Het Spiegel - Iepenlaan 4a Notulen Beeld en geluid
9 januari 2019 Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 Notulen Beeld en geluid

2018

Datum Vergadering Documenten
12 december 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
28 november 2018 Politieke avond
Stand van zaken uitvoeringsprogramma Bescherming en Opvang Beeld en geluid
Stand van zaken project BOR-gronden Beeld en geluid
Inclusie Gooise Meren: Iedereen doet mee
Zienswijze voorlopig brandrisicoprofiel en dekkingsplan BGV Notulen Beeld en geluid
Arbeidsmarktbewerkingsplan 'Werken aan werk' Notulen
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Notulen Beeld en geluid
21 november 2018 Besloten raadsvergadering
21 november 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
7 november 2018 Besluitvormende raadsvergadering programmabegroting en voortgangsverslag Besluiten Beeld en geluid
7 november 2018 Politieke Avond
Beleidsplan Hulp bij schulden 2019-2022 Notulen
Spoorzone en Stationsgebied - Thema-uur I
Woningbouwcorporaties Gooise Meren (Presentatie I)
Nota Reserves en Voorzieningen Notulen
31 oktober 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
31 oktober 2018 Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag 2018-2 Besluiten Beeld en geluid
18 oktober 2018 Extra raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
17 oktober 2018 Herijking gebiedsvisie centrum Bussum - Thema-uur V Beeld en geluid
17 oktober 2018 Nadere uitwerking stedenbouwkundig plan Bredius te Muiden - Thema-uur IV Beeld en geluid
17 oktober 2018 Gebiedsprogramma Naarden buiten de vesting - voteren voorb.kredieten deelprojecten (973865) Gesprek I Notulen Beeld en geluid
17 oktober 2018 Onderzoek woningbehoefte - prestatieafspraken - Thema-uur III Beeld en geluid
17 oktober 2018 Omgevingsvergunningen en erfgoed - Thema-uur I Beeld en geluid
17 oktober 2018 Renovatie bruggen Oud Blaricumerweg, Naarden - Thema-uur II Beeld en geluid
16 oktober 2018 Politieke Avond Begroting 2019-2022 en Voortgangsverslag 2018-2 Beeld en geluid
10 oktober 2018 Besloten raadsvergadering De Krijgsman Beeld en geluid
10 oktober 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
26 september 2018 Visie Passantenhaven Naarden - gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting - Thema-uur I Beeld en geluid
19 september 2018 Raadsvergadering Notulen Besluiten
5 september 2018 Nota Activabeleid 2018 Gooise Meren (204926) - Gesprek IV Notulen Beeld en geluid
5 september 2018 Herstelplan Oostelijke Vestingswerken Muiden (925100) Gesprek IB
5 september 2018 Zienswijze MRA Werkplan en Begroting 2019 (949782) Gesprek III Notulen Beeld en geluid
5 september 2018 Herstelplan Oostelijke Vestingswerken Muiden (925100) Gesprek IA - meesprekers Notulen
5 september 2018 Verordening Werk en Participatie (940254) Gesprek II Beeld en geluid
11 juli 2018 Buitenruimte en gebouwen: van visie naar vegen en verven - Thema-uur I
11 juli 2018 Actualisatie Verordening Participatiewet - Thema-uur II Beeld en geluid
4 juli 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
27 juni 2018 Raadsvergadering Besluiten
20 juni 2018 Beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2022 - Thema-uur III Beeld en geluid
20 juni 2018 Rekenkamerrapport Grip op samenwerking - Gesprek III Notulen Beeld en geluid
20 juni 2018 Herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden Thema-uur I Beeld en geluid
20 juni 2018 Veiligheid - Integraal Veiligheidsplan en Vuurwerkvrije zone - Thema-uur II Beeld en geluid
20 juni 2018 Uitvoeringskrediet Ontsluitingsweg A1 - De Krijgsman/Bredius (incl. bruggen Muidertrekvaart) (752649) Gesprek II Notulen Beeld en geluid
20 juni 2018 Zienswijze begrotingen Goois Natuurreservaat (802055) Gesprek I Notulen Beeld en geluid
13 juni 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
6 juni 2018 Plenaire beeldvorming Jaarstukken 2017 en Voortgangsverslag 2018-1
30 mei 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
30 mei 2018 Zienswijze programmabegroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 Regio G&V (773101) Gesprek I Notulen Beeld en geluid
30 mei 2018 Bestemmingsplan Rotonde Churchillstraat-Rijksweg te Naarden (663704) Gesprek II Notulen Beeld en geluid
23 mei 2018 Raadsvergadering Besluiten
16 mei 2018 Besloten raadsvergadering - actuele ontwikkelingen
16 mei 2018 Zienswijze ontwerp begroting werkvoorzieningschap Tomingroep 2019 (774274) - Gesprek I
16 mei 2018 Zienswijze jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019 Veiligheidsregio (765996) - Gesprek II
25 april 2018 Raadsvergadering Besluiten
18 april 2018 Wensen en opvattingen inzake de MRA begroting 2019 en de MRA verantwoording 2017 (730365) - Gesprek II
18 april 2018 Voortgang project De Krijgsman - Thema-uur II
18 april 2018 Visie Passantenhaven Naarden (666216) - Gesprek I
18 april 2018 Bredius-woningtypen - Thema-uur I
29 maart 2018 Installatieraad Besluiten
28 maart 2018 Afscheidsraad Besluiten
7 maart 2018 Raadsvergadering Besluiten
21 februari 2018 Zienswijze fusieverkenning veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en GGD-en (668924) - Gesprek II Notulen Beeld en geluid
21 februari 2018 Herinrichting van het oude Rijksweg A1 tracé in Muiden ten oosten van de Vecht - Presentatie door Stadsraad Muiden
21 februari 2018 Visie Passantenhaven Naarden (666216) - Gesprek I Notulen Beeld en geluid
14 februari 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
7 februari 2018 Visie Buitenruimte Gooise Meren (629893) Gesprek IA+B Notulen
31 januari 2018 Strategisch accommodatiebeleidsplan (639134) - Gesprek III Notulen Beeld en geluid
31 januari 2018 Aanvullend Erfpachtbeleid (505802) - Gesprek I Notulen Beeld en geluid
31 januari 2018 Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme (621019) Algemene subsidieverordening gemeente Gooise Meren 2018 (621171) - Gesprek II Notulen
31 januari 2018 Spoorwegovergang Zwarteweg/Comeniuslaan - Aanpassingen spoor en dichtligtijden - Thema-uur I
31 januari 2018 Geluidsproblematiek A1 - Naarderbos - Presentatie
24 januari 2018 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
10 januari 2018 Ambitiedocument implementatie Omgevingswet (518725) Gesprek IV Notulen Beeld en geluid
10 januari 2018 Fusie archiefdiensten Gooi en Vechtstreek (598878) Gesprek III Notulen Beeld en geluid
10 januari 2018 Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren (526139) Gesprek I Notulen Beeld en geluid
10 januari 2018 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (564260) Gesprek II Notulen Beeld en geluid

2017

Datum Vergadering Documenten
18 december 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
13 december 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
4 december 2017 Gezamenlijke bijeenkomst Aankoop Crailo Noord en Zuid Notulen
29 november 2017 Centrumplan Keverdijk - Thema-uur II Beeld en geluid
29 november 2017 Grondvervuiling De Krijgsman Thema-uur I Beeld en geluid
29 november 2017 Bestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150 Bussum (494932) Gesprek II Notulen Beeld en geluid
29 november 2017 Aankoop Brediusgronden (548941) Gesprek I Notulen Beeld en geluid
29 november 2017 Vermakelijkhedenretributie (337239) Gesprek IA Notulen Beeld en geluid
22 november 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
22 november 2017 Besloten raadsvergadering
15 november 2017 Aankoop Crailo (535858) Gesprek IIIB
15 november 2017 Aankoop Crailo (535858) Gesprek IIIA Notulen Beeld en geluid
15 november 2017 Kadernota Verkeer voor het centrum van Bussum (512361) Gesprek I Notulen Beeld en geluid
15 november 2017 Economische Visie (535091) Gesprek II Notulen Beeld en geluid
15 november 2017 Werksessie Beeldkwaliteitsplan de Overtuinen/IJmeerdijk (377740)
8 november 2017 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
8 november 2017 Programma MVO Thema-uur I Beeld en geluid
8 november 2017 Verordening Vermakelijkhedenretributie (337239) Gesprek IV Notulen Beeld en geluid
8 november 2017 Rekenkameronderzoek Privacy in het Sociaal Domein (535395) Gesprek III Notulen Beeld en geluid
8 november 2017 Aankoop Crailo (535858) Gesprek I Notulen Beeld en geluid
8 november 2017 Preventie en Handhavingsplan Alcohol jeugd 2017-2020 (509886) Gesprek II Notulen Beeld en geluid
1 november 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
18 oktober 2017 Integraal huisvestingsplan onderwijs Thema-uur II Beeld en geluid
18 oktober 2017 Vastgoedportefeuille Gooise Meren Thema-uur I Beeld en geluid
18 oktober 2017 Beeldkwaliteitsplan De Overtuinen/IJmeerdijk (377740) Gesprek I Notulen Beeld en geluid
17 oktober 2017 Plenaire beeldvorming voortgangsverslag 2017-2 en programmabegroting 2018-2021 Notulen Beeld en geluid
17 oktober 2017 Technische vragen markt over voortgangsverslag 2017-2 en programmabegroting 2018-2021
11 oktober 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
4 oktober 2017 Verdiepingsavond aankoop Bredius Beeld en geluid
4 oktober 2017 Besloten raadsvergadering
27 september 2017 Stand van zaken RSA (Regionale Samenwerkings Agenda) (Thema-uur III) Beeld en geluid
27 september 2017 Toekomst park Het Mouwtje (Presentatie II) Beeld en geluid
27 september 2017 Meerjarenprogramma Geluidsanering (Thema-uur II) Beeld en geluid
27 september 2017 Preventie en resultaten gezondheidspeiling (Thema-uur I) Beeld en geluid
27 september 2017 Achtergronden en toekomstbeeld Scapino terrein (Presentatie I) Beeld en geluid
20 september 2017 Besloten raadsvergadering
20 september 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
13 september 2017 Inwonersbijeenkomst samenwerking met Weesp
6 september 2017 Beweeg- en sportvisie 2017-2021 (328996) (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
6 september 2017 Verklaring van geen bedenkingen Brediusweg 77 (338687) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
6 september 2017 Nota van uitgangspunten vernieuwen subsidiesystematiek Gooise Meren (360660) (Gesprek I) Notulen
12 juli 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
5 juli 2017 Participatietraject samenwerking Weesp t.b.v. versterking bestuurskracht (334003) (Gesprek V) Notulen Beeld en geluid
5 juli 2017 Peilnota 4 - Sociaal domein (Thema-uur I) Beeld en geluid
5 juli 2017 Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren (325129) (Gesprek IV) Notulen Beeld en geluid
5 juli 2017 Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 (315897) (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
5 juli 2017 Rekenkameronderzoek Lokaal economisch beleid (329638) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
5 juli 2017 Beweeg- en sportvisie 2017-2021 (328996) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
28 juni 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
21 juni 2017 Meningsvormende raad jaarstukken 2016, voortgangsverslag 2017-1 en perspectiefnota 2018 Notulen Beeld en geluid
14 juni 2017 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek 2018 (320653) (Gesprek V) Notulen
14 juni 2017 Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (Thema-uur I) Beeld en geluid
14 juni 2017 Aanpassen kaders project Borgronden (321424) (Gesprek IV) Notulen Beeld en geluid
14 juni 2017 Zienswijze begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2018, jaarstukken 2016 en begrotingswijziging RSA (317952) (Gesprek III) Notulen
14 juni 2017 Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 (315897) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
14 juni 2017 Zienswijze beleidsplan GNR '17-'20 en concept begr. wijz. '17 (321446) (Gesprek I) Notulen
12 juni 2017 Aankoop schoolkavel De Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden (278214) (Presentatie en vragenronde)
7 juni 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
6 juni 2017 Harmonisatie Parkeerbeleid (307923) (Vervolggesprek) Notulen
31 mei 2017 Plenaire beeldvormende bespreking P&C Notulen Beeld en geluid
31 mei 2017 Technische vragenmarkt over Jaarstukken 2016, Voortgangsverslag 2017-1 en Perspectiefnota 2018
22 mei 2017 Verordening Jeugdhulp (304192) (Gesprek V) Notulen Beeld en geluid
22 mei 2017 Economische Visie (311549) (Gesprek IV) Notulen Beeld en geluid
22 mei 2017 Integraal Veiligheidsplan 2017-2018 (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
22 mei 2017 Verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren 2017 (311323) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
22 mei 2017 Harmonisatie parkeerbeleid (307923) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
17 mei 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
10 mei 2017 Zienswijze begroting 2018 en Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio (305165) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
10 mei 2017 Voorlopige jaarstukken OFGV 2016, begrotingswijziging OFGV 2017 en ontwerpbegroting OFGV 2018 (303633) (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
10 mei 2017 Opheffen GR Primair onderwijs en instemmen met statuten Stichting Basisonderwijs Gooi & Vechtstreek (296004) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
10 mei 2017 Ziekenhuis Tergooi (Presentatie I) Beeld en geluid
19 april 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
6 april 2017 Overleg Gedeputeerde en delegatie Raad Gooise Meren over ARHI-procedure Notulen Beeld en geluid
5 april 2017 Dienstverleningsconcept (Presentatie III) Beeld en geluid
5 april 2017 Stand van zaken RSA (Presentatie IV) Beeld en geluid
5 april 2017 Onderzoeksrapport brug Oud Blaricumerweg (Presentatie I) Beeld en geluid
5 april 2017 GAD - Van Afval naar Grondstof in Gooise Meren (Presentatie II) Beeld en geluid
29 maart 2017 Besloten raadsvergadering Notulen
29 maart 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
22 maart 2017 Aanleg kunstgrasveld (2e veld) Bredius te Muiden (278520) (Gesprek IV) Notulen Beeld en geluid
22 maart 2017 PvE, uitgangspunten en PvA Ontsluitingsweg A1 - De Krijgsman/Bredius (264705) (Gesprek V) Notulen Beeld en geluid
22 maart 2017 Harmonisatie erfpachtbeleid gemeente Gooise Meren 2017 (282892) (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
22 maart 2017 Aankoop schoolkavel De Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden (278214) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
22 maart 2017 Buitenhaven Muiden (Presentatie I)
22 maart 2017 Gewijzigd bestemmingsplan Het Spiegel - Graaf Florislaan 2 t.b.v. de Emmaschool (276077) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
8 maart 2017 Raadsvergadering (besloten)
8 maart 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
1 maart 2017 Sport- en beweegvisie 2017-2021 (Thema-uur IV) Beeld en geluid
1 maart 2017 Stand van zaken De Krijgsman (Thema-uur III) Beeld en geluid
1 maart 2017 Integraal veiligheidsplan 2017-2018 (Thema-uur II) Beeld en geluid
1 maart 2017 Veiligheid en leefbaarheid op en rond overweg Comeniuslaan / Zwarteweg (Presentatie II) Beeld en geluid
1 maart 2017 Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Thema-uur I) Beeld en geluid
1 maart 2017 Ouderen en ouderenbeleid in Gooise Meren (Presentatie I) Beeld en geluid
15 februari 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
1 februari 2017 Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016-2030 (240465) (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
1 februari 2017 Instellen auditcommissie (256475) (Gesprek IV) Notulen Beeld en geluid
1 februari 2017 Uitgangspunten voor het verkeersplan centrum Bussum(192063) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
1 februari 2017 Initiatief raadsvoorstel Vervolgopdracht Regioambassadeurs (Fambach/Sweijen) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
25 januari 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
18 januari 2017 Buitengewone raadsvergadering: Installatie burgemeester van Gooise Meren Notulen Beeld en geluid
11 januari 2017 Lokale omroep (Thema-uur I) Beeld en geluid
11 januari 2017 Aanpak kruispunt Brinklaan – Havenstraat – Nassaulaan (88539) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid

2016

Datum Vergadering Documenten
21 december 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
21 december 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
21 december 2016 Spoorse doorsnijdingen (Thema-uur I) Beeld en geluid
21 december 2016 Project Initiatief Document (PID) Herstelplan Echobos (197327) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
7 december 2016 Besloten raadsvergadering (besluitvormend)
7 december 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
7 december 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
7 december 2016 Visie Burgerparticipatie in de gemeente Gooise Meren (208652) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
7 december 2016 Zienswijze conceptbeleidsplan Bescherming en Opvang (194447) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
7 december 2016 Transitie Goois Natuurreservaat (GNR) in het bijzonder de statutenwijziging (Thema-uur I) Beeld en geluid
7 december 2016 Lokale woonvisie (Thema-uur I) Beeld en geluid
23 november 2016 Besloten raadsvergadering (besluitvormend)
23 november 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
23 november 2016 Uitgangspunten parkeren (162782) (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
23 november 2016 Jongeren in Gooise Meren (Thema-uur I) Beeld en geluid
23 november 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
23 november 2016 Afstoten Gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden (160882) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
23 november 2016 Goois Natuurreservaat - Transitieplan en Uitvoeringsprogramma (Presentatie I) Beeld en geluid
23 november 2016 Evaluatie politieke avond Gooise Meren en wijzigen Reglement van Orde voor de raad (193656) Notulen Beeld en geluid
9 november 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
9 november 2016 Communicatieplan van de raad (Thema-uur II) Beeld en geluid
9 november 2016 Accommodatiebeleid - inventarisatie vastgoed (Thema-uur III) Beeld en geluid
9 november 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
9 november 2016 Bibliotheek en samenleving (Presentatie II) Beeld en geluid
9 november 2016 Bespreken taakuitvoering en ontwikkeling Veiligheidsregio (Thema-uur I) Beeld en geluid
9 november 2016 Dorpsvisie Muiderberg door Dorpsraad Muiderberg (Presentatie I) Beeld en geluid
2 november 2016 Meningsvormende raad Voortgangsverslag 2 en Begroting 2017 Notulen Besluiten Beeld en geluid
2 november 2016 Openbare raadsvergadering (aanbeveling burgemeester Gooise Meren) Notulen Besluiten Beeld en geluid
26 oktober 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
26 oktober 2016 Uitkomsten risico-analyse project Keverdijk (Thema-uur III ) Beeld en geluid
26 oktober 2016 Vragenuurtje (geannuleerd)
26 oktober 2016 Intensiveringsprogramma participatie (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
26 oktober 2016 Lokale woonvisie (Thema-uur I) Beeld en geluid
26 oktober 2016 Visie begraafplaatsen Gooise Meren (102622) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
26 oktober 2016 Versnellingsagenda duurzaamheid (Thema-uur II) Beeld en geluid
25 oktober 2016 Beeldvormend gesprek Begroting 2017 (122198) Notulen Beeld en geluid
25 oktober 2016 Beeldvormend gesprek Voortgangsverslag 2016-2 (122913) Notulen Beeld en geluid
12 oktober 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
12 oktober 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
12 oktober 2016 Werkwijze Projectenboek (Presentatie) Beeld en geluid
12 oktober 2016 Gemeentewapen Gooise Meren (93633) én Gebruik gemeentewapens Naarden, Muiden en Bussum (94038) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
28 september 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
28 september 2016 Zienswijze regionale woonvisie (111021) (Gesprek IV) Notulen Beeld en geluid
28 september 2016 De Krijgsman (113788) (Gesprek VI) Notulen Beeld en geluid
28 september 2016 Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg (101225) (Gesprek V) Notulen Beeld en geluid
28 september 2016 Krediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord-West (103814) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
28 september 2016 Uitgangspunten harmonisatie rioolheffing (109742) (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
28 september 2016 Afzien beroep bestemmingsplan Bloemendalerpolder (112217) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
14 september 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
14 september 2016 GEANNULEERD!! - Nieuwe kaders Schoutenwerf (80728) (Gesprek)
14 september 2016 Evaluatie regioambassadeurs (Thema-uur IV) Beeld en geluid
14 september 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
14 september 2016 Intensiveringsprogramma participatie (Thema-uur I) Beeld en geluid
14 september 2016 Actuele stand van zaken - werkwijze op AZC Crailo (Thema-uur II) Beeld en geluid
14 september 2016 Kaderplan Verkeerscirculatie Centrum (71566) (Thema-uur III) Beeld en geluid
31 augustus 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
31 augustus 2016 Vaststellen Algemene Verklaringen van geen Bedenkingen (85695) (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
31 augustus 2016 Strategische uitgangspunten huisvesting statushouders (88500) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
31 augustus 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
31 augustus 2016 Kaderplan Verkeerscirculatie Centrum Bussum (71566) (Thema-uur I) Beeld en geluid
31 augustus 2016 Nieuwe kaders voor ontwikkeling Bouwplan Schoutenwerf te Muiden (80728) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
13 juli 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
6 juli 2016 Perspectiefnota (Meningvormende raad) Besluiten Beeld en geluid
29 juni 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
29 juni 2016 Vaststellen PID Gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden (73247) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
29 juni 2016 Vragenuurtje
29 juni 2016 Verzoek tot plaatsing op het Plan van Scholen 2017-2020 (67075) (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
29 juni 2016 Vaststelling Verordening kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Gooise Meren 2016 (67285) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
29 juni 2016 Privacy en Jeugdzorg (Thema-uur) Beeld en geluid
22 juni 2016 Perspectiefnota 2017 (68846) (Gesprek) Notulen Beeld en geluid
22 juni 2016 Uitkomsten Gooise Meren in Balans (presentatie) Beeld en geluid
15 juni 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
15 juni 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
15 juni 2016 Versterken regionale samenwerking MRA (68385) Notulen Beeld en geluid
15 juni 2016 Jaarstukken 2015 Bussum, Muiden, Naarden(68122) & Raadsmededeling Sociaal Jaarverslag (64157) (Gesprek IV) Notulen Beeld en geluid
15 juni 2016 Voortgangsverslag I 2016 (65253) Gesprek II Notulen Beeld en geluid
15 juni 2016 Plan Schoutenwerf te Muiden (Thema-uur)
15 juni 2016 Zienswijze jaarstukken 2015 en begroting 2017 regio Gooi & Vechtstreek (54500) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
8 juni 2016 Extra raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
1 juni 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
1 juni 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
1 juni 2016 Zienswijze begroting en jaarstukken Tomingroep (Gesprek I) Notulen
1 juni 2016 Bensdorp (presentatie) Beeld en geluid
1 juni 2016 Verder met de vesting Muiden (Thema-uur II)
1 juni 2016 Samenwerking binnen de regio (Regiopodium/Regio-ambassadeurs) (Thema-uur I) Beeld en geluid
25 mei 2016 Harmonisatie parkeertarieven (verdiepingsavond)
25 mei 2016 Extra raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
18 mei 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
18 mei 2016 Financiële verordeningen artikelen 212, 213 en 213a (39064) (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
18 mei 2016 Vaststellen subsidiebeleidskader gemeente Gooise Meren 2016-2017 (48051) (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
18 mei 2016 Jaarwerkplan Integraal Veiligheidsbeleid 2016 Gooise Meren (Gesprek IV) Notulen Beeld en geluid
18 mei 2016 Programma Doe-democratie in Gooise Meren (39205) (Thema-uur) Beeld en geluid
18 mei 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
18 mei 2016 Zienswijze begroting 2017 (45729) en jaarstukken 2015 (45774) Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
11 mei 2016 Presentatie Harmonisatie parkeerbeleid (verdiepingsavond)
20 april 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
20 april 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
20 april 2016 Metropool Regio Amsterdam (MRA) (Thema-uur) Beeld en geluid
20 april 2016 Verplaatsing volkstuinen de Westbatterij Muiden (24564) (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
20 april 2016 Historisch erfgoed Gooise Meren (Presentatie, buiten verantwoordelijkheid van gemeentebestuur) Beeld en geluid
20 april 2016 Evaluatie RSA regio Gooi & Vechtstreek (Gesprek II) Notulen
20 april 2016 Kennisnemen van de conceptbegroting OFGV 2017 en begrotingswijziging OFGV 2016 v02 (41140) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
6 april 2016 Woonbeleid en -visie (Thema-uur) Beeld en geluid
6 april 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
6 april 2016 Vaststellen Nota van Uitgangspunten Rioolvervanging en Herinrichting Muiden Noord-West (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
6 april 2016 Presentatie plan van aanpak Gooise Meren in balans! (Thema-uur) Beeld en geluid
6 april 2016 Aankoop gronden Bredius (17923) (Thema-uur) Beeld en geluid
6 april 2016 Houtskoolschets bescherming en opvang regio Gooi en Vechtstreek (21330) (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
30 maart 2016 Extra Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
23 maart 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
23 maart 2016 Oplossing huisvesting jongeren en statushouders (Presentatie, buiten verantwoordelijkheid van gemeentebestuur) Beeld en geluid
23 maart 2016 Veilig Thuis (Thema-uur) Beeld en geluid
23 maart 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
9 maart 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
9 maart 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
9 maart 2016 Oudere Dorp-Brinklaan 15ab (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
9 maart 2016 Naarden buiten de Vesting (Thema-uur) Beeld en geluid
9 maart 2016 Programmabegroting 2016 (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
24 februari 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
24 februari 2016 Begroting sociaal-beleidsinhoudelijk (Gesprek V) Notulen Beeld en geluid
24 februari 2016 Begroting fysiek-beleidsinhoudelijk (Gesprek IV) Notulen Beeld en geluid
24 februari 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
24 februari 2016 Krediet Oud Blaricummerweg (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
24 februari 2016 Transitieplan GNR (Gesprek III) Notulen Beeld en geluid
24 februari 2016 Begroting financieel-beleidsinhoudelijk (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
10 februari 2016 Raadsvergadering (besloten)
10 februari 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
10 februari 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
10 februari 2016 Actiecomité Bussum-Zuid (Presentatie, buiten verantwoordelijkheid van gemeentebestuur) Beeld en geluid
10 februari 2016 Project De Krijgsman (Thema-uur) Beeld en geluid
10 februari 2016 RSA (Gesprek) Notulen Beeld en geluid
3 februari 2016 Verdiepingsavond (openbaar)
27 januari 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
27 januari 2016 Vestingwerken (Thema-uur) Beeld en geluid
27 januari 2016 Kadernota regio G&V (Gesprek II) Notulen Beeld en geluid
27 januari 2016 RSA (Gesprek I) Notulen Beeld en geluid
27 januari 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
13 januari 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Beeld en geluid
13 januari 2016 Vragenuurtje Beeld en geluid
4 januari 2016 Installatieraad Gooise Meren Notulen Besluiten Beeld en geluid