Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Bestemmingsplannen

Wilt u een bestemmingsplan bekijken? Bijvoorbeeld omdat u wilt weten of u op een bepaalde plek in Gooise Meren mag bouwen of verbouwen? Of omdat u geïnteresseerd bent in een bouwproject? De meeste bestemmingsplannen vindt u op ruimtelijkeplannen.nl.

De archief websites van Bussum, Naarden en Muiden geldig tot 22 december 2015 kunt u bekijken via archiefweb.eu. Deze websites zijn niet meer actueel, maar te bekijken voor oude informatie.

Bestemmingsplannen in procedure

Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied – Huizerstraatweg 113b, Naarden

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied – Huizerstraatweg 113b Naarden

Bekijk de stukken van het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied – Huizerstraatweg 113b Naarden op ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71, Naarden

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71 Naarden

Bekijk de stukken van het ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71 op ruimtelijkeplannen.nl

Wijzigingsplan Oud Huizerweg 12, Bussum

Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen van de gemeenteraad van Gooise Meren voor het ruimtelijk
mogelijk maken van een plattelandswoning aan de Amsterdamsestraatweg 67a
in Naarden

Gooise Meren

Bussum

Muiden

Naarden

Wat u moet weten

Wat is een bestemmingsplan

  • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd, en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen
  • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie
  • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting. De status van een plan vindt u rechts van de kaart op ruimtelijkeplannen.nl
  • Een bestemmingsplan geldt voor iedereen. Inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf moeten zich eraan houden

Invloed uitoefenen

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft hierover meer informatie.