Gemeente Gooise Meren Bestuur

Gemeenteraad

Wie zitten er in de raad?

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. Meer weten over de fracties en raadsleden?

Rekenkamercommissie

Bent u benieuwd naar de taken, leden en verslagen van de Rekenkamercommissie?

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken.

Wanneer vergadert de gemeenteraad?

Een overzicht van alle vergaderingen in 2018 vindt u in het vergaderschema.

Technische vragen

Alle ingediende en beantwoorde technische vragen.

Schriftelijke vragen

Alle ingediende en beantwoorde schriftelijke vragen

Raadsmededelingen

Het college informeert de raad met gerichte mededelingen.

Motie- en toezeggingenmonitor

Een overzicht en de voortgang van alle aangenomen moties en gedane toezeggingen.

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Informatie voor politieke partijen en voor kiezers

College van burgemeester en wethouders

Wie zitten er in het college?

Het college bestaat uit één burgemeester en vijf wethouders. Meer weten over de portefeuilles, nevenfuncties of bent u op zoek naar contactgegevens?

Coalitieakkoord 2016-2018

Het akkoord 'Verbonden in verscheidenheid' dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode.

Lokale regelgeving

De nu geldende verordeningen en regels van de gemeente

Bekendmakingen

Bekendmakingen van bouwplannen, vergunningen en regels

Openbare besluitenlijsten

Overzicht van openbare besluitenlijsten BenW

Beleidsnota's

Beleidsnota's van Naarden, Muiden en Bussum of al vastgesteld beleid gemeente Gooise Meren

Zo werkt het gemeentebestuur

Rolverdeling gemeentebestuur

De gemeenteraad, het college van BenW en de burgemeester besturen Gooise Meren. Wie doet wat?

Zo vergadert de gemeenteraad

Eens in de drie weken vergadert de gemeenteraad van Gooise Meren. Ter voorbereiding daarop wordt een of twee weken daarvoor een Politieke Avond georganiseerd.

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Agendacommissie

De agendacommissie bereidt de agenda van de politieke avonden voor

Presidium

Het Presidium adviseert de gemeenteraad over zijn organisatie en functioneren

Communicatieplan van de raad

Op 7 december 2016 heeft de raad zijn communicatieplan vastgesteld

De gemeente en de regio

Wat doet Regio Gooi en Vechtstreek voor gemeente Gooise Meren?