Gemeente Gooise Meren Bestuur

Griffie

De griffie is de afdeling van de gemeente die de gemeenteraad ondersteunt. Bij de griffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de raad of met de gemeenteraad in contact wilt komen.

Wat de griffie doet

Griffier Minke Knibbe

De belangrijkste taken van de griffie zijn:

  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk (bijvoorbeeld bij raadsonderzoeken of over procedures bij moties, amendementen, initiatiefvoorstellen)
  • Agendacommissie, raadsvoorzitter en voorzitters bijeenkomsten adviseren en ondersteunen
  • Politieke avonden voorbereiden en organiseren (waaronder vergaderstukken verspreiden)
  • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad
  • Communiceren over het werk van de gemeenteraad

De griffier

De leiding over de griffie is in handen van de griffier. Minke Knibbe is sinds 2016 de griffier van gemeente Gooise Meren.

Contact

Wilt u invloed uitoefenen op de lokale politiek? Of heeft u vragen over de politieke avond? Bijvoorbeeld over de opzet en bedoeling van onderdelen zoals een gesprek of presentatie? Neem dan contact op met de griffie via griffie@gooisemeren.nl.

Samenstelling

 

FunctieNaam
GriffierMinke Knibbe 
Raadsadviseur en plaatsvervangend griffier Henk de Vries 
Raadsadviseur en secretaris rekenkamercommissieMark van Dongen 
Raadsadviseur communicatie en participatie Rick Nederend
GriffiemedewerkerMirjam Senne