Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderschema

De gemeenteraad van Gooise Meren vergadert eens in de drie weken op woensdagavond. Er wordt dan gedebatteerd en besloten over voorstellen van het college of van de raad zelf. Een of twee weken voor deze raadsvergadering wordt er een Politieke Avond gehouden met diverse bijeenkomsten. Op deze Politieke Avond worden zowel onderwerpen besproken die in de raadsvergadering weer terug komen als onderwerpen waarover in de raadsvergadering geen besluiten worden genomen. Aan de raadsvergadering kunnen alleen raadsleden en collegeleden deelnemen. Maar tijdens Politieke Avonden kunnen ook inwoners, bedrijven en instellingen meedenken en meepraten over de onderwerpen die leven in de gemeente; hoe u mee kunt doen, leest u op de pagina invloed. De politieke besluitvorming over raadsvoorstellen bestaat uit drie fases (beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming). De eerste fase komt aan bod tijdens Politieke Avonden, de laatste twee tijdens raadsvergaderingen. Meer over deze fases leest u op de pagina zo vergadert de gemeenteraad.

De agenda van de eerstvolgende vergadering is te vinden onder vergaderkalender.

Een volledig overzicht van alle vergaderingen in 2018 vindt u hier: vergaderschema.