Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

College van burgemeester en wethouders

Samenstelling college

Het college bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders, ondersteund door de gemeentesecretaris

College-uitvoeringsprogramma 2019-2022

Het college beschrijft wat de gemeente gaat doen in de periode 2019-2022

Coalitieakkoord 2018-2022

Het akkoord duurzaam-sociaal-veilig en vitaal dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode

Lokale wetten en regels

De nu geldende verordeningen en regels van de gemeente

Bekendmakingen

Bekendmakingen van bouwplannen, vergunningen en regels

Openbare besluitenlijsten

Overzicht van openbare besluitenlijsten BenW

Beleidsnota's

Beleidsnota's van Naarden, Muiden en Bussum en vastgesteld beleid van gemeente Gooise Meren