Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Ontwerp aanwijzingsbesluiten ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Hilversum (Wagenmakersplein en Havenstraat)

maandag 28 oktober 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp aanwijzingsbesluiten ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Hilversum (Wagenmakersplein en Havenstraat)

 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de ontwerp aanwijzingsbesluiten met de aanwijzing van de locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk (rest)afval in de gemeente Hilversum.

 

Het betreft de ontwerp aanwijzingsbesluiten met het kenmerk:

  • OVC2019-01-HS027alt1-19.0014345 (Wagenmakersplein)

  • OVC2019-01-HS081alt1-19.0014346 (Havenstraat)

 

De ontwerp aanwijzingsbesluiten zijn aan de linkerkant van deze pagina als pdf-bestand te downloaden.

Bij de bepaling van de locatie is getoetst aan de (beleids)criteria zoals is vastgesteld in Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen. Het beleid is in te zien via de link:

 

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen

 

De bijbehorende Afvalstoffenverordening is in te zien via de link:

 

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

 

 

De ontwerp aanwijzingsbesluiten zijn per brief verstuurd aan de betreffende bewoners.

 

Zienswijze

Binnen zes weken na deze bekendmaking kunt u bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen met verwijzing naar het briefkenmerk. In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen: uw naam en adres, de locatiecode waarop uw zienswijze betrekking heeft, uw zienswijze met bijhorende argumenten en uw eventuele alternatief, ons (brief)kenmerk, de datum dagtekening en uw handtekening. U kunt uw zienswijze sturen naar: GAD Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

 

Inzage

De aanwijzingsbesluiten, het beleid en de richtlijnen zijn in te zien of te printen bij de GAD. Zie www.gad.nl voor het adres en de openingstijden. Actuele achtergrondinformatie is te vinden op internet https://www.gad.nl/mijn-gemeente/hilversum/

 

 

Bussum, 28 oktober 2019

J.J. Bakker

Secretaris

P.I. Broertjes

Voorzitter