Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Ontheffing sluitingsuur voor café Murphy’s, café De Jaargang en drinkhuis De Generaal in Bussum

vrijdag 29 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingOntheffing sluitingsuur voor café Murphy’s, café De Jaargang en drinkhuis De Generaal in Bussum

 

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:30 van de APV ontheffing verleend van het sluitingsuur voor café Murphy’s (Vlietlaan), café De Jaargang (Stationsweg) en drinkhuis De Generaal (Gen. de la Reylaan) in Bussum op dinsdag 24 december, woensdag 25 december en dinsdag 31 december. De bedrijven mogen die dagen geopend blijven tot de volgende dag 04.00 uur. (verzonden 27 november 2019)

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Een bezwaar tegen een horecavergunning richt u uitsluitend aan de burgemeester.

Voorlopige Voorziening:

Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffie recht geheven. Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

 

Gemeente Gooise Meren, 27 november 2019