Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergadering van 1 april vervalt

De raadsvergadering van 1 april 2020 vervalt vanwege het coronavirus. Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkingsmaatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Om die reden komt een aantal woordvoerders op 8 april bij elkaar. Een uitgebreide toelichting op de besluiten die de raad neemt op 15 april leest u binnenkort.

Coalitieakkoord

Een aantal politieke partijen die het in grote lijnen met elkaar eens zijn en samen de meerderheid vormen in de gemeenteraad, vormen de coalitie. De coalitie maakt afspraken over het beleid voor de periode tot de volgende verkiezingen en legt deze vast in een coalitieakkoord. De coalitie levert ook de wethouders voor het college van BenW.

Coalitieakkoord Gooise Meren 2018-2022 duurzaam sociaal veilig en vitaal (PDF, 708 kB)