Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Coalitieakkoord

Een aantal politieke partijen die het in grote lijnen met elkaar eens zijn en samen de meerderheid vormen in de gemeenteraad, vormen de coalitie. De coalitie maakt afspraken over het beleid voor de periode tot de volgende verkiezingen en legt deze vast in een coalitieakkoord. De coalitie levert ook de wethouders voor het college van BenW.

Coalitieakkoord Gooise Meren 2018-2022 duurzaam sociaal veilig en vitaal (PDF, 708 kB)