Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 9 fracties

Rekenkamercommissie

Taken, leden en verslagen van de Rekenkamercommissie

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert in 2020

Technische vragen

Alle ingediende en beantwoorde technische vragen

Schriftelijke vragen

Alle ingediende en beantwoorde schriftelijke vragen

Raadsmededelingen

Het college informeert de raad met gerichte mededelingen

Moties en toezeggingen

Een overzicht en de voortgang van alle aangenomen moties en toezeggingen

Zo werkt de gemeenteraad

Rolverdeling gemeentebestuur

De gemeenteraad, het college van BenW en de burgemeester besturen Gooise Meren

Hoe de gemeenteraad werkt

Bekijk korte animaties over de gemeenteraad

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Agendacommissie

De agendacommissie bereidt de agenda van de politieke avonden voor

Presidium

Het Presidium adviseert de gemeenteraad over zijn organisatie en functioneren

Communicatieplan van de raad

Met dit plan wil de raad zijn eigen communicatie richting de samenleving verbeteren

De gemeente en de regio

Wat de Regio Gooi en Vechtstreek doet voor gemeente Gooise Meren