Gemeente Gooise Meren Bestuur

Algemene beschouwingen 2019

Op woensdag 26 juni 2019 bespreekt de gemeenteraad de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde perspectiefnota 2020. Een belangrijk document, want deze nota is de basis voor het opstellen van de gemeentelijke begroting voor de periode 2020-2023. De bespreking is voor de gemeenteraad een goed moment om invloed uit te oefenen op de financiƫle en inhoudelijke keuzes die in de begroting worden gemaakt. Bent u benieuwd naar de reacties van de verschillende fracties? Lees de reactie van iedere fractie en bekijk hun reactie in 30 seconden.