Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Algemene beschouwingen 2020

Op woensdag 24 juni 2020 bespreekt de gemeenteraad de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde perspectiefnota 2021-2024. Een belangrijk document, want het is de basis voor het opstellen van de gemeentelijke begroting voor de periode 2021-2024. De bespreking is voor de gemeenteraad een goed moment om invloed uit te oefenen op de financiƫle en inhoudelijke keuzes die de komende jaren worden gemaakt. Bent u benieuwd naar de reacties van de verschillende fracties? Lees de reactie van iedere fractie en bekijk ook de extra raadspagina in Bussum-, Naarder- en MuiderNieuws van 24 juni 2020.