Gemeente Gooise Meren Bestuur

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Wilt u invloed uitoefenen op de lokale politiek? Of heeft u vragen over de Politieke Avond? Neem contact op met de griffie via griffie@gooisemeren.nl.

Wat de griffie doet

De belangrijkste taken van de griffie:

  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk (bijvoorbeeld bij raadsonderzoeken of over procedures bij moties, amendementen, initiatiefvoorstellen)
  • Agendacommissie, raadsvoorzitter en voorzitters bijeenkomsten adviseren en ondersteunen
  • Politieke avonden voorbereiden en organiseren en vergaderstukken verspreiden
  • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad
  • Communiceren over het werk van de gemeenteraad

Contactpersonen griffie

De griffier geeft leiding aan de griffie. Minke Knibbe is de griffier van gemeente Gooise Meren. Neem contact op met de griffie via griffie@gooisemeren.nl.

Minke Knibbe
Griffier
Henk de Vries
Raadsadviseur en plaatsvervangend griffier
Mark van Dongen
Raadsadviseur en secretaris rekenkamercommissie
Rick Nederend
Raadsadviseur communicatie en participatie
Mirjam Senne
Griffiemedewerker