Gemeente Gooise Meren Bestuur

Wethouder Alexander Luijten (VVD)

 Wethouder Alexander Luijten (VVD)

 • Economie, Toerisme, Evenementen
 • Cultuur, Recreatie
 • Monumenten
 • Sport
 • Subsidiebeleid
 • Co√∂rdinator MRA, MIRT, RSA
 • Mobiliteit regionaal en OV concessie
 • Wijkwethouder Naarderwoonbos, Naarden-Vesting, Remcom, Godelinde

      Film

      Maak kennis met Alexander Luijten

      Contact

      Bestuurssecretariaat Gooise Meren
      telefoon 035 207 04 67
      e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

      Nevenfuncties

      Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

      • Lid algemeen bestuur Gastvrije Randmeren
      • Lid algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek

      Overige nevenfuncties

      Geen