Gemeente Gooise Meren Bestuur

Wethouder Jan Franx (VVD)

 Wethouder Jan Franx (VVD)

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Omgevingswet
  • Vastgoed en Grondbeleid
  • Havens
  • RO projecten: De Krijgsman, Naarden Buiten de Vesting, Verder met de Vesting Muiden, Bredius, Buitenhaven Muiden/binnenhaven Muiden, Crailo, Bensdorp, Gooiberg, Landgoed Cruijsbergen, Verkoop Gemeentehuizen, A1/A6, Nuonweg, Muiden Zuid-West, herinrichting Stationsgebied Oost, Spoorse doorsnijding, Spoorovergangen
  • Wijkwethouder Centrum (woonkern Bussum), Laarderwegkwartier, Buitengebied Oost (o.a. Valkeveensgebied)

Film

Maak kennis met Jan Franx

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 50
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

Lid dagelijks bestuur en lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Flevoland / Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht Horizon College (betaald)