Gemeente Gooise Meren Bestuur

Wethouder Nico Schimmel (Hart voor BNM)

 Wethouder Nico Schimmel (Hart voor BNM)

  • Wonen en Volkshuisvesting
  • Verkeer en vervoer
  • Parkeren
  • RO projecten: Gemeentewerven, Centrum Bussum / Scapino-terrein, De Vonk, Borgronden, alle achterlaatlocaties scholen, MariĆ«nburg, Veldweg, Slochterenlaan, Centrum Keverdijk, Amersfoortsestraatweg, Schoutenwerf, IKC Muiderberg (locatiekeuze), herinrichting omgeving gemeentehuis, Verkoop gemeentehuizen, Vastgoed en Grondbeleid Crailo, Gooiberg
  • Wijkwethouder van Parkwijk Naarden, 't Spiegel Bussum, Buitengebied West

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

Geen

Overige nevenfuncties

Dirigent Muziekvereniging Amstelveen

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 67
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl