Gemeente Gooise Meren Bestuur

De Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak. De Rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. De Rekenkamercommissie onderzoekt:

Onderwerpen

De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij het onderzoek aanpakt. Als inwoner kunt u zelf ook een onderwerp voor onderzoek voorstellen. De Rekenkamercommissie is volstrekt onafhankelijk. Voor het bepalen van onderzoeksonderwerpen luistert zij graag naar inwoners, raadsleden en de gemeenteraad, maar zij bepaalt zelf welke zaken zij gaat onderzoeken.

Na afloop van een onderzoek komt de Rekenkamercommissie met conclusies en aanbevelingen voor de gemeenteraad. De raad neemt hier een besluit over.

Samenstelling Rekenkamercommissie

Op 1 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren de leden voor de Rekenkamercommissie benoemd en be√ędigd.

De Rekenkamercommissie bestaat uit vier externe leden:

De Rekenkamercommissie wordt ondersteund vanuit de griffie door een ambtelijk secretaris: Mark van Dongen.

Zelf een voorstel indienen?

U kunt uw voorstel naar de Rekenkamercommissie mailen. Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek nodig is. Wij laten u weten wat wij met uw voorstel doen. Bij onze afweging houden wij rekening met de volgende vragen:

Jaarverslagen

Aan het einde van het jaar maakt de Rekenkamercommissie een jaarverslag. Hierin staat welke onderzoeken zijn afgerond, welke nog lopen en of het beschikbare geld goed is besteed.

Afgeronde onderzoeken

1. Effectmeting onderzoek Lokaal Economisch Beleid