Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergadering van 1 april vervalt

De raadsvergadering van 1 april 2020 vervalt vanwege het coronavirus. Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkingsmaatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Om die reden komt een aantal woordvoerders op 8 april bij elkaar. Een uitgebreide toelichting op de besluiten die de raad neemt op 15 april leest u binnenkort.

Burgemeester Han ter Heegde

Burgemeester Han ter Heegde
 • Voorzitter college en gemeenteraad
 • Veiligheidsregio en regionale crisisorganisatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Voorlichting en communicatie
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving (horeca en openbare orde en veiligheid)

Film

Een inkijkje in het ambt van onze burgemeester

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 67 
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Volg onze burgemeester nu ook via zijn twitteraccount of like zijn facebookpagina.

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de burgemeestersfunctie

 • Voorzitter stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis
 • Voorzitter Driehoek basisteam Politie Gooi Noord
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland
 • Lid Taskforce Zorg en Veiligheid Midden Nederland
 • Portefeuillehouder Bevolkingszorg Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Lid District Veiligheidscollege Gooi en Vechtstreek
 • Lid Brandweerkamer namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging N-H gemeenten (onbetaald)
  Tijdsbeslag ongeveer 10 dagdelen per jaar
 • Lid Raad van Advies Stichting Kinderen in Nood in Bussum (onbetaald)
  Tijdsbeslag ongeveer 4 dagdelen per jaar
 • Voorzitter Raad van Toezicht Landelijke Stichting Gouden Dagen (onbetaald)
  Tijdsbeslag ongeveer 5 dagdelen per jaar
 • Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds N-H (onbetaald)
  Tijdsbeslag ongeveer 3 dagdelen per jaar
 • Ambassadeur Rode Kruis district Gooi en Vechtstreek (onbetaald)