Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Burgemeester Han ter Heegde

Burgemeester Han ter Heegde
 • Voorzitter college en gemeenteraad
 • Veiligheidsregio en regionale crisisorganisatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Voorlichting en communicatie
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving (horeca en openbare orde en veiligheid)

Film

Een inkijkje in het ambt van onze burgemeester

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 67 
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Volg onze burgemeester nu ook via zijn twitteraccount of like zijn facebookpagina.

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de burgemeestersfunctie

 • Voorzitter stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis
 • Voorzitter Driehoek basisteam Politie Gooi Noord
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland
 • Lid Taskforce Zorg en Veiligheid Midden Nederland
 • Portefeuillehouder Bevolkingszorg Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Lid District Veiligheidscollege Gooi en Vechtstreek
 • Lid Brandweerkamer namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging N-H gemeenten (onbetaald)
  Tijdsbeslag ongeveer 10 dagdelen per jaar
 • Lid Raad van Advies Stichting Kinderen in Nood in Bussum (onbetaald)
  Tijdsbeslag ongeveer 4 dagdelen per jaar
 • Ambassadeur Rode Kruis district Gooi en Vechtstreek (onbetaald)
 • Voorzitter Adviesraad Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Holland (ARO) (presentiegeld)
  Tijdsbeslag ongeveer 1 dagdeel per maand
 • Ambassadeursschap Westerborkpad (onbetaald)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Struikelstenen Gooise Meren (onbetaald)