Gemeente Gooise Meren Bestuur

Fractievoorzitter Jelmer Kruyt (Goois Democratisch Platform)

Fractievoorzitter Jelmer Kruyt (Goois Democratisch Platform)

Contact

Adres: Gerard Doulaan 14, 1412 JB Naarden

E-mail: j.kruijt@raadgooisemeren.nl

Telefoon: 06 24 68 27 66

Film

Maak kennis met Jelmer Kruyt

Aandachtsgebieden binnen GDP-fractie

  • Voorlichting en Communicatie
  • Monumenten
  • Economie
  • Cultuur
  • Intergemeentelijke samenwerking
  • Burgerparticipatie en Democratische vernieuwing
  • Ruimtelijke ontwikkeling (Naarden)
  • RO Projecten (Naarden buiten de Vesting, A1/A6, Keverdijk, Borgronden)

Nevenfuncties

  • Directeur Koningskinderen BV (betaald)
  • Voorzitter Vereniging van Huiseigenaren Noordzee-duinen Vlieland (onbetaald)