Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Fractievoorzitter Jelmer Kruyt (Goois Democratisch Platform)

Fractievoorzitter Jelmer Kruyt (Goois Democratisch Platform)

Contact

Adres: Gerard Doulaan 14, 1412 JB Naarden

E-mail: j.kruijt@raadgooisemeren.nl

Telefoon: 06 24 68 27 66

Film

Maak kennis met Jelmer Kruyt

Aandachtsgebieden binnen GDP-fractie

  • Voorlichting en Communicatie
  • Monumenten
  • Economie
  • Cultuur
  • Intergemeentelijke samenwerking
  • Burgerparticipatie en Democratische vernieuwing
  • Ruimtelijke ontwikkeling (Naarden)
  • RO Projecten (Naarden buiten de Vesting, A1/A6, Keverdijk, Borgronden)

Nevenfuncties

  • Directeur Koningskinderen BV (betaald)
  • Voorzitter Vereniging van Huiseigenaren Noordzee-duinen Vlieland (onbetaald)