Gemeente Gooise Meren Bestuur

Fractievoorzitter Maarten Balzar (D66)

Fractievoorzitter Maarten Balzar (D66)

Contact

E-mail m.balzar@raadgooisemeren.nl

Telefoon 06 22 36 43 39

Film

Maak kennis met Maarten Balzar

Aandachtsgebieden binnen D66-fractie

 • Voorlichting en communicatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Veiligheidsregio en crisisorganisatie
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Cultuur, Recreatie
 • Sport
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Leefbaarheid
 • Dierenwelzijn
 • Water en Natuur
 • Ruimtelijk project Buitenhaven Muiden/Binnenhaven Muiden

Nevenfuncties

 • Examiner Europees Octrooi Bureau (betaald)
 • Lid Raad van Toezicht Proceon (onbetaald)