Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Fractievoorzitter Maarten Balzar (D66)

Fractievoorzitter Maarten Balzar (D66)

Contact

E-mail m.balzar@raadgooisemeren.nl

Telefoon 06 22 36 43 39

Film

Maak kennis met Maarten Balzar

Aandachtsgebieden binnen D66-fractie

 • Voorlichting en communicatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Veiligheidsregio en crisisorganisatie
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Cultuur, Recreatie
 • Sport
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Leefbaarheid
 • Dierenwelzijn
 • Water en Natuur
 • Ruimtelijk project Buitenhaven Muiden/Binnenhaven Muiden

Nevenfuncties

 • Examiner Europees Octrooi Bureau (betaald)
 • Lid Raad van Toezicht Proceon (onbetaald)