Gemeente Gooise Meren Bestuur

Gemeenteraadslid Elisa Nuij (50PLUS)

Gemeenteraadslid Elisa Nuij (50PLUS)

Contact

E-mail e.nuij@raadgooisemeren.nl

Film

Maak kennis met Elisa Nuij

Aandachtsgebieden binnen 50PLUS-fractie

 • Openbare orde en veiligheid
 • Veiligheidsregio en crisisorganisatie
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Subsidiebeleid
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Onderwijs(huisvesting)
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Dierenwelzijn
 • Zorg en welzijn, sociaal domein 18+
 • Jeugd, sociaal domein 18-
 • Openbare ruimte
 • Ruimtelijke projecten

Nevenfuncties

 • Senior Tactisch Rechercheur Zeden Politie Eenheid Amsterdam (betaald)
 • Initiatiefnemer/voorzitter Stichting de Sinterklaasbank (onbetaald)