Gemeente Gooise Meren Bestuur

Gemeenteraadslid Jan Portengen (GroenLinks)

Gemeenteraadslid Jan Portengen (GroenLinks)

Contact

E-mail j.portengen@raadgooisemeren.nl

Film

Maak kennis met Jan Portengen

Aandachtsgebieden binnen GroenLinks-fractie

 • Openbare orde en veiligheid
 • Veiligheidsregio en crisisorganisatie
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Omgevingswet
 • Havens
 • Leefbaarheid
 • GAD en Milieu
 • Duurzaamheid
 • Water en Natuur
 • Openbare ruimte
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke projecten

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Waterschapspartij Water Natuurlijk Regio Noord-West (niet betaald)