Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Gemeenteraadslid Jan Portengen (GroenLinks)

Gemeenteraadslid Jan Portengen (GroenLinks)

Contact

E-mail j.portengen@raadgooisemeren.nl

Film

Maak kennis met Jan Portengen

Aandachtsgebieden binnen GroenLinks-fractie

 • Openbare orde en veiligheid
 • Veiligheidsregio en crisisorganisatie
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Omgevingswet
 • Havens
 • Leefbaarheid
 • GAD en Milieu
 • Duurzaamheid
 • Water en Natuur
 • Openbare ruimte
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke projecten

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Waterschapspartij Water Natuurlijk Regio Noord-West (niet betaald)