Gemeente Gooise Meren Bestuur

Gemeenteraadslid Jim de Vos (CDA)

Gemeenteraadslid Jim de Vos (CDA)

Contact

E-mail j.devos@raadgooisemeren.nl

Film

Maak kennis met Jim de Vos

Aandachtsgebieden binnen CDA-fractie

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Veiligheidsregio en Crisisorganisatie
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Parkeren
 • Dierenwelzijn
 • Werk en inkomen
 • GAD en Milieu
 • Duurzaamheid
 • Water en Natuur
 • Jeugd, sociaal domein 18-
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • RO Projecten (De Vonk, achterlaatlocaties scholen Muiderberg en Michiel de Ruiter, Crailo, buitenruimte gemeentehuis, Keverdijk, achterlaatlocatie Koning Emmaschool, Borgronden, Amersfoortsestraatweg, gemeentewerven)

Nevenfuncties

 • Praktijkhoudend huisarts (betaald)
 • Stichting pensioenfonds Huisartsen Beroeps Pensioen Vereniging (onbetaald)
 • Stichting Reunisten Johan de Witt Gymnasium (onbetaald)
 • Stichting ter bevordering van de continu├»teit van de MSV Tragos (onbetaald)