Gemeente Gooise Meren Bestuur

Gemeenteraadslid Jos de Lange (CDA)

Gemeenteraadslid Jos de Lange (CDA)

Contact

Adres: Singel 152, 1402 NA Bussum

E-mail j.delange@raadgooisemeren.nl

Telefoon 035 69 15 575

Telefoon 06 12 48 26 53

Film

Maak kennis met Jos de Lange

Aandachtsgebieden binnen CDA-fractie

 • Monumenten
 • Economie, Toerisme en Evenementen
 • Cultuur, Recreatie
 • Sport
 • Subsidiebeleid
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Havens
 • Onderwijs(huisvesting)
 • Burgerparticipatie en Democratische vernieuwing
 • Verkeer en Vervoer
 • Parkeren
 • Leefbaarheid
 • Zorg en Welzijn, sociaal domein 18+
 • Openbare ruimte
 • Begraafplaatsen
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • RO Projecten (Centrum Bussum, Bredius, Landgoed Cruijsbergen, A1/A6, Nuonweg, Gooiberg, MariĆ«nburg, Veldweg, Slochterenlaan, Station Oost, spoorse doorsnijding, spoorwegovergangen)

Nevenfuncties

 • Eigenaar AXX Recherche (betaald)
 • Straatmanager Huizerweg te Bussum (onbetaald)