Gemeente Gooise Meren Bestuur

Gemeenteraadslid Lotte Schimmel (PvdA)

Gemeenteraadslid Lotte Schimmel (PvdA)

Contact

E-mail l.schimmel@raadgooisemeren.nl

Telefoon 06 30 36 89 19

Film

Maak kennis met Lotte Schimmel

Nevenfuncties

Zorginhoudelijk adviseur Wijkverpleging/Wlz - Zilveren Kruis (betaald)