Gemeente Gooise Meren Bestuur

Gemeenteraadslid Marlène Potjer - Scholten (VVD)

Gemeenteraadslid Marlène Potjer - Scholten (VVD)

Contact

E-mail m.potjer@raadgooisemeren.nl

Film

Maak kennis met Marlène Potjer-Scholten

Aandachtsgebieden binnen VVD-fractie

 • Economie
 • Sport
 • Jeugd, sociaal domein 18-
 • Zorg en Welzijn, sociaal domein 18+
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs(huisvesting)

Nevenfuncties

 • Intern begeleider RK-basisschool De Hoeksteen in Bussum (betaald)
 • Zelfstandige Braintherapie in Bussum (betaald)
 • Lekenvoorganger RK Mariaparochie in Bussum (onbetaald)
 • Voorzitter Platform Neurotherapie (onbetaald)
 • Voorzitter Parochiële Charitas Instelling Bussum (onbetaald)
 • Lid Lbib en Lbrt (onbetaald)