Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Gemeenteraadslid Marlène Potjer - Scholten (VVD)

Gemeenteraadslid Marlène Potjer - Scholten (VVD)

Contact

E-mail m.potjer@raadgooisemeren.nl

Film

Maak kennis met Marlène Potjer-Scholten

Aandachtsgebieden binnen VVD-fractie

 • Economie
 • Sport
 • Jeugd, sociaal domein 18-
 • Zorg en Welzijn, sociaal domein 18+
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs(huisvesting)

Nevenfuncties

 • Intern begeleider RK-basisschool De Hoeksteen in Bussum (betaald)
 • Zelfstandige Braintherapie in Bussum (betaald)
 • Lekenvoorganger RK Mariaparochie in Bussum (onbetaald)
 • Voorzitter Platform Neurotherapie (onbetaald)
 • Voorzitter Parochiële Charitas Instelling Bussum (onbetaald)
 • Lid Lbib en Lbrt (onbetaald)