Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Gemeenteraadslid Richard de Rooy (Hart voor BNM)

Gemeenteraadslid Richard de Rooy (Hart voor BNM)

Contact

E-mail r.derooy@raadgooisemeren.nl

Film

Maak kennis met Richard de Rooy

Aandachtsgebieden binnen Hart voor BNM-fractie

  • Openbare orde en veiligheid
  • Vergunningen, toezicht en handhaving
  • Monumenten
  • Intergemeentelijke samenwerking
  • Onderwijs(huisvesting)
  • FinanciĆ«n en belastingen
  • Verkeer en vervoer
  • Ruimtelijke projecten

Nevenfuncties

DGA enkele (familie)vennootschappen (betaald)

Ledenraad Rabobank Gooi- en Vechtstreek (onbetaald)