Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Steunfractielid Niek Hermsen (D66)

Steunfractielid Niek Hermsen (D66)

Contact

E-mail n.hermsen@raadgooisemeren.nl

Aandachtsgebieden binnen D66-fractie

 • Economie, Toerisme en Evenementen
 • Vastgoed en grondbeleid
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering en ICT
 • Burgerparticipatie en democratische vernieuwing
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Openbare ruimte
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke projecten

Nevenfuncties

 • Senior organisatie adviseur IND (betaald)
 • Coach/commissielid Gooische Hockey Club (onbetaald)