Gemeente Gooise Meren Bestuur

Steunfractielid Niek Hermsen (D66)

Steunfractielid Niek Hermsen (D66)

Contact

E-mail n.hermsen@raadgooisemeren.nl

Aandachtsgebieden binnen D66-fractie

 • Economie, Toerisme en Evenementen
 • Vastgoed en grondbeleid
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering en ICT
 • Burgerparticipatie en democratische vernieuwing
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Openbare ruimte
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke projecten

Nevenfuncties

 • Senior projectmanager Denc Netherlands BV (betaald)
 • Coach/commissielid Gooische Hockey Club (onbetaald)