Gemeente Gooise Meren Bestuur

Wethouder Alexander Luijten (VVD)

Wethouder Alexander Luijten (VVD)
 • Economie, Toerisme, Evenementen
 • Cultuur, Recreatie
 • Monumenten
 • Sport
 • Subsidiebeleid
 • Co√∂rdinator Metropool Regio Amsterdam (MRA)
 • Meerjarenprogramma infrastructuur
 • Ruimte en Transport (MIRT)
 • Regionale Samenwerkingsagenda (RSA)
 • Mobiliteit regionaal en OV concessie

Wijkwethouder

 • Naarderwoonbos
 • Naarden-Vesting
 • Rembrandtpark
 • Componistenkwartier
 • Bos van Bredius
 • Godelinde

Film

Maak kennis met Alexander Luijten

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 67
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

 • Lid algemeen bestuur Gastvrije Randmeren
 • Lid algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

Geen