logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Wethouder Alexander Luijten (VVD)

Wethouder Alexander Luijten (VVD)
 • Ruimtelijke ordening en projecten
 • Omgevingswet
 • Democratische kwaliteit
 • Onderwijshuisvesting
 • Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Regio Gooi en Vechtstreek
 • Sport
 • 2e locoburgemeester

Verbonden partijen:

 • AB Regio Gooi en Vechtstreek
 • Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 • Bestuurlijk Overleg GEM Crailo
 • Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)

Wijkwethouder

 • Naarderwoonbos
 • Naarden-Vesting
 • Rembrandtpark Naarden
 • Componistenkwartier Naarden
 • Bos van Bredius Naarden
 • Laarderwegkwartier Bussum
 • Godelinde Bussum

Lees over wat een wijkwethouder doet op gooisemeren.nl.

Film

Maak kennis met Alexander Luijten

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 67
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

 • Lid algemeen bestuur Gastvrije Randmeren
 • Lid algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

Geen