Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Wethouder Alexander Luijten (VVD)

Wethouder Alexander Luijten (VVD)
 • Economie, Toerisme, Evenementen
 • Cultuur, Recreatie
 • Monumenten
 • Sport
 • Subsidiebeleid
 • Co√∂rdinator Metropool Regio Amsterdam (MRA)
 • Meerjarenprogramma infrastructuur
 • Ruimte en Transport (MIRT)
 • Regionale Samenwerkingsagenda (RSA)
 • Mobiliteit regionaal en OV concessie

Wijkwethouder

 • Naarderwoonbos
 • Naarden-Vesting
 • Rembrandtpark
 • Componistenkwartier
 • Bos van Bredius
 • Godelinde

Lees over wat een wijkwethouder doet op gooisemeren.nl.

Film

Maak kennis met Alexander Luijten

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 67
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

 • Lid algemeen bestuur Gastvrije Randmeren
 • Lid algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

Geen