logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Wethouder Barbara Boudewijnse (GroenLinks)

Wethouder Barbara Boudewijnse (GroenLinks)
 • Energietransitie
 • Circulaire economie en werkgelegenheid
 • Werk en Inkomen
 • Sociaal Domein 18+
 • Dierenwelzijn
 • Muziekonderwijs (als onderdeel van cultuur)
 • 4e locoburgemeester

Verbonden partijen:

 • Werkvoorziening Tomin
 • Zorg- en veiligheidshuis

Project:

 • Naarderheem

Wijkwethouder

 • Muiderberg
 • Oostereng Bussum
 • Westereng Bussum

Lees over wat een wijkwethouder doet op gooisemeren.nl.

Film

Maak kennis met Barbara Boudewijnse

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 66
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

 • Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Tomingroep
 • Bestuurslid Goois Natuurreservaat

Overige nevenfuncties

geen