logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Wethouder Geert-Jan Hendriks (D66)

Wethouder Geert-Jan Hendriks (D66)
 • FinanciĆ«n (dienstverlening, bedrijfsvoering en ICT)
 • Natuur en milieu inclusief water en Gewestelijke Afvalstoffendienst Gooi- en Vechtstreek (GAD)
 • Openbare ruimte
 • Jeugd en onderwijs
 • Gemeentelijk vastgoed en grondzaken
 • Subsidiebeleid
 • 1e locoburgemeester

Verbonden partijen:

 • Aandeelhouder GEM Crailo
 • Goois Natuurreservaat (GNR)
 • Stads en streekarchief Gooise Meren en Huizen
 • Stuurgroep Diemerscheg
 • Talent primair

Projecten:

 • Hocras
 • Zonnegeluidswal

Wijkwethouder

 • Muiden
 • Bredius
 • Buitengebied Oost

Lees over wat een wijkwethouder doet op gooisemeren.nl.

Film

Maak kennis met Geert-Jan Hendriks

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 66
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

 • Lid commissie van advies Stads en Streekarchief
 • Lid Samenwerkingsovereenkomst Openbaar Onderwijs

Overige nevenfuncties

Geen