Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Wethouder Jorrit Eijbersen (VVD)

Wethouder Jorrit Eijbersen (VVD)
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Vergunning en Handhaving
  • Omgevingswet
  • Vastgoed en Grondbeleid
  • Havens
  • Ruimtelijke projecten: De Krijgsman, Naarden Buiten de Vesting, Verder met de Vesting Muiden, Bredius, Buitenhaven Muiden/binnenhaven Muiden, Crailo, Bensdorp, Gooiberg, Verkoop gemeentehuizen, A1/A6, Nuonweg, Muiden Zuid-West, Bloemendalerpolder, Herinrichting stationsgebied Naarden Bussum, Spoorzone, Spoorovergangen

Wijkwethouder

  • Centrum Bussum
  • Laarderwegkwartier
  • Buitengebied Oost (o.a. Valkeveensgebied)

Lees over wat een wijkwethouder doet op gooisemeren.nl.

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 50
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Flevoland / Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

Geen