Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Wethouder Jorrit Eijbersen (VVD)

Wethouder Jorrit Eijbersen (VVD)
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Vergunning en Handhaving
  • Omgevingswet
  • Vastgoed en Grondbeleid
  • Havens
  • Ruimtelijke projecten: De Krijgsman, Naarden Buiten de Vesting, Verder met de Vesting Muiden, Bredius, Buitenhaven Muiden/binnenhaven Muiden, Crailo, Bensdorp, Gooiberg, Verkoop gemeentehuizen, A1/A6, Nuonweg, Muiden Zuid-West, Bloemendalerpolder, Herinrichting stationsgebied Naarden Bussum, Spoorzone, Spoorovergangen

Wijkwethouder

  • Centrum Bussum
  • Laarderwegkwartier
  • Buitengebied Oost (o.a. Valkeveensgebied)

Lees over wat een wijkwethouder doet op gooisemeren.nl.

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 50
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Flevoland / Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

Geen